آریو پرواز

تور ویژه مشهد-کیش دی95

مشهد مقدس

تور ویژه مشهد-کیش دی95

    • کلیه تورها به تومان می باشد..

      تورها چارتر و غیرقابل استرداد است..

      ساعت تحویل اتاق 14 و تخلیه 12 می باشد

قیمت:

930,000 تومان

تاریخ شروع:

1395/10/01

تاریخ پایان:

1395/10/30

#

مدت اقامت

دوتخته

سه تخته

سوئیت یک خواب

2شب

930

875

895

3شب

1215

1130

1165

شب اضافه

290

260

270

#

مدت اقامت

دوتخته

سه تخته

چهارتخته

2شب

620

580

530

3شب

745

710

630

شب اضافه

130

90

80

#

مدت اقامت

دوتخته

سه تخته

چهارتخته

پنج تخته

2شب

890

560

510

490

3شب

710

690

610

560

شب اضافه

110

80

70

60

سایر تورها

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان تعداد شب شروع قیمت پرواز
تور ویژه مشهد-کیش دی95
1 دی

1395

30 دی

1395

شب

930,000

تومان

ویدیو ها