آریو پرواز

تور گرجستان، تفلیس، 21 اردیبهشت

تفلیس

تور گرجستان، تفلیس، 21 اردیبهشت

  • تور گرجستان، تفلیس، 21 اردیبهشت شامل شرایط زیر می باشد:

    ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت فرودگاهی ، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان، اقامت در هتل با صبحانه

    نرخ کودک زیر 2 سال 150000تومان می باشد.

    حداقل اعتبار پاسپورت از تاریخ خروج مسافر 6 ماه می باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس در خواست کننده می باشد.

قیمت:

895,000 تومان

شروع از :

1397/02/21

تاریخ پایان:

1397/02/24

هتل

دو تخته

یک تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات

GRAND HOTEL تفلیس

895,000 تومان

1,110,000 تومان

885,000 تومان

790,000 تومان

990,000 تومان

1,230,000 تومان

940,000 تومان

790,000 تومان

KAVELA HOTEL تفلیس

990,000 تومان

1,230,000 تومان

940,000 تومان

790,000 تومان

GREMI HOTEL تفلیس

1,170,000 تومان

1,590,000 تومان

990,000 تومان

790,000 تومان

1,170,000 تومان

1,590,000 تومان

990,000 تومان

790,000 تومان

BIG BEGI HOTEL تفلیس

1,230,000 تومان

1,710,000 تومان

1,020,000 تومان

790,000 تومان

1,230,000 تومان

1,710,000 تومان

1,020,000 تومان

790,000 تومان

BETLEM HOTEL تفلیس

1,290,000 تومان

1,830,000 تومان

1,110,000 تومان

790,000 تومان

GNG HOTEL تفلیس

1,350,000 تومان

1,950,000 تومان

1,070,000 تومان

790,000 تومان

L PLAZA HOTEL تفلیس

1,410,000 تومان

2,070,000 تومان

1,185,000 تومان

790,000 تومان

1,410,000 تومان

2,070,000 تومان

1,185,000 تومان

790,000 تومان

COLOMBI HOTEL تفلیس

1,470,000 تومان

2,190,000 تومان

1,110,000 تومان

790,000 تومان

1,470,000 تومان

2,190,000 تومان

1,110,000 تومان

790,000 تومان

1,470,000 تومان

2,190,000 تومان

1,110,000 تومان

790,000 تومان

1,530,000 تومان

2,310,000 تومان

990,000 تومان

790,000 تومان

1,530,000 تومان

2,310,000 تومان

1,110,000 تومان

790,000 تومان

1,770,000 تومان

2,790,000 تومان

1,470,000 تومان

790,000 تومان

1,830,000 تومان

2,910,000 تومان

1,470,000 تومان

790,000 تومان

1,890,000 تومان

3,050,000 تومان

1,710,000 تومان

790,000 تومان

برچسب ها